Gilberg Management

Strategi & Synergi

Har du brug for hjælp til at skabe en strategi for vækst og
få eksekverbare mål for HR og organisationsudvikling?
Jeg tilbyder håndtering af transformationsprojekter
og hjælp til få styr på processer og rekruttering,
så du kan bruge tiden på at være innovativ
og de ting du drømmer om.

Strategi & Vækst

Forandring og implementering

Team udvikling af din organisation, katrinegilberg.dk

Team & Organisation

Rekruttering og HR processer

Ledelse & Udvikling

Bæredygtig ledelse

Træning - Katrine Gilberg

Værdiskabende rådgivning

Jeg skaber skræddersyede strategiske løsninger, der giver klarhed og omfatter de nødvendige tiltag for at sikre en bæredygtige ledelse og øget effektivitet, herunder træning af dine ledere i at eksekvere på strategien.

Som din strategiske partner hjælper jeg med at omsætte dine visioner til virkelighed gennem hele transformationsprocessen og udarbejder en plan for organisatorisk implementering samt medarbejdernes involvering og ejerskab for de nye processer.
Med en veldefineret strategi, en eksekverbar plan og klare mål sikrer vi sammen, at din virksomhed når nye højder.

Lad os sammen skabe klarhed og værdiskabende initiativer, så du får success med den transformation, der skal til for at din virksomheder er klar til fremtidens arbejdsmarked. 

Sådan skaber jeg værdi for dig

Analyse

Analyse af forretningsprocesser
Jeg dykker ned i de eksisterende operationelle procedurer og identificerer og analyserer virksomhedens eksisterende processer, for at finde områder med potentiale for forbedring. Jeg arbejder tæt sammen med dig og teamet for at optimere processerne ved at fjerne ineffektive trin, automatisere work flows og implementere bedste praksis.
Jeg kan hjælpe dig med den overordnede proces, men kan også indgå et længere samarbejde, hvis du har behov for ledelse af et større optimeringsprojekt.

Strategi

Udarbejdelse af strategi
Få hjælp til at udvikle en klar og bæredygtig HR strategi. Dette indebærer at definere virksomhedens overordnede situation og virksomhedens nuværende HR-processer, politikker og praksis.
Få identificeret jeres styrker, svagheder, muligheder og trusler for at danne grundlaget for udviklingen af en ny strategi og skab et grundlag for at kunne opsætte eksekverbare mål og velovervejede beslutninger for kultur og arbejdsmiljø. Jeg kan lede hele processen eller indgå i samarbejde med jeres nuværende HR team.

Vækst

Plænlæg din væksrejse
For at opnå vækst, skal strategien være klar og der skal udarbejdes tidsplaner og målbare punkter. Der skal laves en realistisk tidsplan med værdiskabende eksekveringspunkter og opsættes systemer til måling og evaluering af strategiens fremskridt og effektivitet. Ellers vil du hele tiden være et skridt bagud og handle ud fra “ildebrandsslukning”. Jeg kan hjælpe med at udarbejde konkrete handlingspunkter indenfor HR, som sikrer at udvidelse af virksomheden og  væksten sker overensstemmelse med vision og værdier til rette tid. 

Implementering af strategi og HR processer

Rekruttering

Optimering af dit team
Når din virksomhed vækster og du arbejder målrettet med talentudvikling og performance, vil du hurtigt få brug for at ansætte flere medarbejdere, og der vil altid være brug for en tilpasset retention strategi for at sikre vækst og udvikling.
Jeg kan hjælpe dig med hele eller dele af rekrutteringsprocessen og har mange års erfaring med executive search & selection. Jeg garanterer altid et sikkert match og hjælper også med pre- og onboarding af medarbejdere og ledere, så du er sikker på, at de kommer godt fra start. Har du svært ved at tiltrække de rette talenter, kan jeg også hjælpe dig med din employer branding strategi og marketing.

MUSamtaler

Få et fælles sprog

Har du brug for hjælp til afholdelse af MUS eller brug for et overordnet værktøj, som sikrer at dine medarbejdere føler sig set, motiveret, og samtidig sikrer høj perfomance – så vil en talentbaseret performance profil være et god værktøj.
Du får nøglen til et fælles sprog og samtidig et klart billede af, hvad der skal til for at motivere dine medarbejdere, herunder i hvilken grad de har brug for at arbejde hjemmefra/alene eller om de har brug for sparring og igangsætning. Jeg kan facilitere processen samt for oplæring i værktøjet og har masser simple værktøjer, der har gøre processen værdiskabende for alle parter.

Kultur - Katrine Gilberg

Rebording

Turn around & opkøb
Når en virksomhed bliver opkøbt er der ofte brug for større ændringer i medarbejdersammensætningen.
Har du brug for hjælp til at danne dig et overblik over, hvem du har brug for i din nye organisation, så kan du få et klart billede af virksomhedens talentmasse med en performance profil. Få hjælp til at beslutte, hvem der skal blive i organisationen, hvem der skal rykkes til andre opgaver eller afdelinger og hvem, der skal siges farvel til.
Jeg arbejder altid med stor diskretion og professionalisme. Min erfaring med outplacement og kriserådgivning sikrer en empatisk håndtering af medarbejderne.

Talent

Talenterne viser vejen

Optimer udnyttelsen af virksomhedens ressourcer gennem en talentfokuseret tilgang til opgavefordeling og team sammensætning. Ved at benytte talenttests som ledelsesværktøj bliver det lettere at identificere de bedst egnede kandidater og opnå en objektiv vurdering af deres færdigheder, personlighedstræk og arbejdspræstation. Dette sikrer bedre match med virksomhedens kultur, værdier og jobkrav, hvilket kan resultere i mere vellykkede ansættelser og reduktion af omkostningerne forbundet med fejlrekruttering. Jeg benytter mig af følgende værktøjer: FirstMind, TT38 og Enneagrammet.

Kultur - Katrine Gilberg

Kultur

Diversitet og tillid
Kultur kommer ikke af sig selv.
En positiv virksomhedskultur kræver aktiv handling. Det indebærer bevidste valg om, hvilken kultur der ønskes, og hvorfor. Det er nødvendigt at udvikle en strategi og konkrete handlinger for at sikre en kultur, der skaber engagement og tiltrækker talentfulde medarbejdere. Dette kræver tydelig kommunikation og handling fra ledelsens side. Hvis målet er at opbygge en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og værdsatte uanset baggrund, erfaring eller identitet, skal dette klart kommunikeres og demonstreres.

Implementering af strategi og HR processer

Implementering

Systematisk udrulning
For at sikre en effektiv implementering af strategien, er det afgørende at engagere medarbejderne og opnå opbakning, så medarbejderne tager ejerskab og føler det skaber værdi for dem. Der skal være tilstrækkelige ressourcer til rådighed (menneskelige, økonomiske og teknologiske) for at sikre en smidig gennemførelse. Det er især vigtigt at styre processen, fordele ansvarsområder og implementere de nødvendige ændringer i processer og  organisationens struktur samt anvende digitale hjælpeværktøjer, herunder AI-baserede løsninger. Ligesom det er vigtigt at følge op og justere samt fejre opnåede milepæle undervejs.

“Katrine har evnen til at spotte, præcis, hvor der skal sættes ind”

Lad os tale om det

Jeg tilbyder altid en uforpligtende og afklarende samtale, så du kan høre, hvordan jeg kan hjælpe dig med din virksomhed.

Du kan booke et online møde med mig via Calendly her. Ønsker du bare en samtale over telefonen, skal du blot skrive det til mig i forbindelse med du booker et møde.

Når det kommer til det strategiske arbejde, salgstræning og teamudvikling, foregår træningen og samtalerne typisk hos jer, medmindre I foretrækker noget andet.

Du er også velkommen til at sende en besked via formularen nedenfor, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Det siger andre

“Det gav værdifuld indsigt både i egne talenter og talenterne i resten af teamet herunder en større forståelse for hinandens præferencer og adfærd. Det har ført til mange gode drøftelser af, hvordan vi bruger hinanden som team og skabt et stærkere fundament for os som team. Derudover fik Katrine sat scenen for at vi kunne have en god og åben dialog, så det var både sjovt og lærerigt”

Line Jørgensen, Head of Investment Products & Projects, PFA Asset Management

"Katrine har en fantastisk menneskelig føling og er dejlig uhøjtidelig, dette samtidig med at hun er knivskarp og analytisk. Hun forstår med stor professionalisme og konstruktive værktøjer at opbygge redskaber til at skabe overblik og overskud i arbejdet med komplekse processer. Katrines tilgang er både engageret og meget nærværende."

Marie Siebert, CEO Aarhus Wellness

"Katrine er utrolig dygtigt til at se hvilke talenter man selv besidder og hvilke talenter ens medarbejdere besidder. Denne indsigt giver en unik mulighed for at hjælpe ens medarbejdere endnu bedre og rykke dem til et højere niveau. Redskaberne, og læringen i at bruge de rigtige redskaber er Katrine også utrolig dygtig til, hvilket giver en enorm tryghed og en god følelse om at der styr på tingene. "

Frederik Larnæs, Danbolig Hørsholm

"Katrine er en yderst professionel person, der konstant bringer gode idéer til bordet. Hendes dybdegående viden inden for rekruttering og bestyrelsesarbejde er intet mindre end imponerende og har været uvurderlig for vores team. Derudover er hun som leder også i stand at skabe retning, processer og samle et team omkring et fællesmål. "

Kim Jessica Axholt, CMO hos CVX Ventures

"Katrine har hjulpet mig med at finde ind til måden jeg kan bruger af mine talenter bedst, så det er blevet lettere for mig at optimere min energi og kun arbejder med de opgaver, som lader mig op. Katrine har samtidig hjulpet mig med at skabe en nem og eksekverbar strategi for min virksomhed."

Charlotte Hansen, CEO Nyholm Coaching

Lad os connecte
Lad os connecte
Services
Analyse & Strategi
Talenttest & Performance
Rekruttering & Executive Search
Reboarding & Organisationsudvikling
Advisory board & Bestyrelsesarbejde