lederudvikling

Fremtidssikret
Personligt Lederskab

Indtag din position som leder med et unikt og stærkt personligt lederskab, der understøtter din ekspertviden og professionalisme.

Tag ansvar for din udvikling, skab balance og få indblik i, hvordan du kan arbejde smartere og stå stærkere.

Tag ansvar og bliv en

 

Bedre Leder

 

Bedre Mindset

Mentalt overskud er en nødvendighed, for at have et positivt, mindset der kan skabe vækst og innovation.
Mental sundhed, bedre håndtering af stress og større fokus på forebyggelse af stress, og plads til individuelle arbejdsforhold er en del opgaverne for fremtidens ledere.

Bedre Bundlinie

Det er passé at tro, trivsel ikke påvirker bundlinjeresultatet.
Når vi taler om fremtidens lederskab, så er trivsel blandt medarbejdere og samarbejde på tværs af organisation en stor del af udviklingsområdet, hvis du ønsker din virksomhed skal vækste og klare sig i fremtiden.

Bedre kompetencer

Som leder skal du være visionær, lyttende, empatisk og innovativ.
Når du arbejder med dit personlige lederskab er dine kompetencer din værktøjskasse.
Det er dig, der skal sørge for at maskinen kører, og vi arbejder derfor også at du frisætter din indre kreativitet.

Bliv den leder, du har indeni!

Kom i dybden med større selvindsigt og skab bedre forståelse for dig selv og andre.

Få afklaring omkring din nuværende situation, og bliv bevidst omkring dine energidrænere og tidsrøvere.

Fastlæg dine målsætninger og skab klarhed over dine behov – personlige som forretningsmæssige.

Få et bredere perspektiv og skab større fleksibilitet i tanke- og handlingsmønstre.

Lær at håndtere de adfærdsmønstre og situationer, der får dig ud af balance, og forhindrer dig i at skabe den succes, du ønsker.

Få større bevidsthed omkring dine samarbejdsevner, din forståelse og tolerance overfor andre mennesker.

Styrk dit mod og din kommunikation, og få lettere ved at komme igennem med dine budskaber.

Få et reality check omkring din sundhed og din livsstil, samt hvordan det påvirker din evne til at performe. 

Styrk anvendelsen af dine personlige talenter, styrker og ressourcer.

Arbejd målrettet med at strukturere din tid, så du får frigivet tid og mentalt overskud.

Hvorfor din virksomhed skal investere i din udvikling

Når du som leder hæver din performancegrad, vil det smitte positivt af på medarbejderne.

Udviklede ledelsesmetoder kan bringe fornyet energi til medarbejderne, og vil påvirke virksomhedens kreativitet og vækst.

Et frirum til reflektion over virksomhedens organisationsdesign, og hvordan din virksomhed kan arbejde bedre og smartere ved at fokusere på medarbejdernes individuelle talenter og muligheder.

Hvem er det for?

Lederudvikling er for ledere med medarbejderansvar, iværksættere og ejerledere, ildsjæle og stærke erhvervsdrivende, der gerne vil have mere overskud og undgå at brænde sammen.

 

Lederudvikling er for dig, der er klar til at ændre på din situation og tage ansvar for at du ikke står det samme sted om 3 måneder, men har rykket dig og står stærkere, modigere og mere autentisk.

Lederudvikling er ikke kun tiltænkt salgsledere, men i høj grad også HR ledere og alle ledere der arbejder med innovation og ønsker at fremtidssikre deres profil og virksomhed.

Lederudvikling er også for dig som iværksætter, der har brug for at få udviklet dit lederskab, så du er klar til at vækste og håndtere at være leder på fremtidens arbejdsmarked.

Lederudvikling er for dig, der ønsker at styrke din personlige autoritet, og dermed blive bedre i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, samt navigere i et polariseret arbejdsmiljø.

Lederudvikling er for dig, der gerne vil være med til at sikre fremtidens organisation og styrke de kreative talenter, der bærer din virksomhed – nu og i fremtiden.