Ledelse – udvikling – salg – hr

Strategisk sparring og
rådgivning til ledere og
virksomhedsejere

ledelse, udvikling og hr som enhed

skab sammenhæng

mellem STRATEGI

hr og resultaterne

Jeg hjælper virksomheder med at skabe sammenhæng mellem deres vision og den virkelighed, der udspiller sig i hverdagen.

Med afsæt i min brede forretningsforståelse og mit kommercielle mindset tilbyder jeg kompetent sparring og mentaltræning, der bringer styrkerne i spil hos ledere og medarbejdere, så de anvender deres talenter optimalt og opnår det fulde potentiale, skaber øget salg og leverer en optimeret kundeoplevelse.

Jeg baner vejen for jeres strategi, ved at bygge bro mellem de organisatoriske indsatser, medarbejdernes behov og handlingsplanen, så de forretningsmæssige resultater du ønsker i din virksomhed kan realiseres. 

 

FORRETNINGSUDVIKLING OG SALG
Når du ønsker at udvikle din forretning og sætte skub i salget i din virksomhed, er det dog ikke altid nok at have en strategi, tale om det og sætte salgsmål op for dine medarbejdere.

Der kan også være behov for at kigge på arbejdsgangene, og gennemgå teamsammensætning, personalevilkår, indsats for medarbejderfastholdelse og identifikation af talent samt udviklingspotentiale hos medarbejderne – og hvordan alt dette påvirkes af forandringerne i processen.

Kulturen i virksomheden og omgangstonen kan også være med til at øge dine medarbejderes performance – og dermed salget.
I forbindelse med forandringsprocesser og implementering af ny strategi, er det ofte nødvendigt med adfærdstræning samt løbende opfølgning, for at sikre, at de nye processer og tiltag har den ønskede effekt. 

Derfor er det afgørende, at der er sammenhæng mellem visionen, strategien og dén oplevelse og adfærd medarbejderne har, for at skabe de ønskede resultater og skabe en fremtidssikret virksomhed med et stærkt sammenhold og en stærk markedsposition.

FREMTIDENS LEDERSKAB
Når vi taler om fremtidens lederskab, så er trivsel blandt medarbejdere og samarbejde på tværs af organisation en stor del af udviklingsområdet, hvis du ønsker din virksomhed skal vækste og klare sig i fremtiden.

Her handler ikke kun om at styrke jeres personlige salg, optimismen og motivationen. Det handler ofte også om at turde udvise handlekraft, og få den rette struktur og retning, så I sammen kan stå bedre imod de udfordringer, der er i en virksomhed i vækst i et moderne arbejdsmarked.

I dette indgår også at arbejde med trivsel. Det er passé at tro, trivsel ikke påvirker bundlinjeresultatet.

Jeg anvender både DISC og Enneagrammet i forbindelse med samarbejde, trivsel og udvikling af medarbejdere.

KOMPETENT SPARRING
Med mig som konsulent får du både strategisk sparring og mulighed for hands-on eksekvering af udviklingsopgaver, samt adfærdstræning i forbindelse med forandringerne skal integreres hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere mm.

HER ER ET UDPLUK AF DE OMRÅDER JEG KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED

VISION

BRANDING

STRATEGI

MARKETING

U

SALGSKANALER

MEDARBEJDERE

NETVÆRK

ORGANISATION