ledelsessparring og hr udvikling

Optimistisk syn på stress og forandringer

Med erfaring indenfor forandringsledelse, forretningsudvikling samt personlig udvikling & sundhed, kan jeg hjælpe med at realisere en høj medarbejdertrivsel i dit team.

Jeg tilbyder strategisk sparring omkring stress- og sundhedspolitik såvel som hands-on livsstilsvejledning og stressbehandlingsforløb.

Jeg kombinerer mit kendskab til organisationsudvikling og forretningsforståelse med mine erfaringer som Health Coach, hvor en krop i balance, forebyggelse og behandling af sygdom og stress, samt personlig udvikling er i fokus.

Herved kan jeg skabe mig et overblik over, hvad der skal til for at omdanne stress, lav arbejdsglæde og sygdom – til et team med glade, sunde og optimistiske medarbejdere.

forebyggelse af stress

resultaterne taler for sig selv

Jeg har gennem de sidste 5 år skabt positive resultater for over 900 mænd og kvinder, der ikke har kunne præstere optimalt, hverken erhvervsmæssigt eller privat pga. helbredsmæssige udfordringer.
Ofte har de som konsekvens heraf haft en følelsen af at være utilstrækkelige og mindre værd, og følt sig styret at stress.

Min erfaring viser at stress er konsekvensen af flere ting – og ofte er det, foruden kropslige ubalancer, en kombination af række konkrete hændelser og uhensigtsmæssigheder, der udløser mentalt eller psykisk pres, som resulterer i en sygemelding med stress.

Fordi jeg kender sammenhængen mellem krop og reaktion, og formår at være åben og anerkendende, kan jeg lettere hjælpe med at forebygge og helt undgå de situationer, der udløser stress.

Når vi tør tale om de bløde værdier, og tør tage ansvar for de faktorer, der udløser stress, samt har fokus på vores kommunikation, kan vi arbejde aktivt og bruge stressen som dét værktøj, den oprindeligt var tiltænkt – nemlig en styrke, der får os til at opnå fantastiske præstationer.

Teamdage & workshops

OPTIMISME
MOTIVATION
SUNDHED

Med udgangspunkt i personlig udvikling & optimering af performance gennem øget sundhed, hjælper jeg dig med at skabe høj trivsel og motivation i din virksomhed.

Sunde medarbejdere præsterer bedre, og har en højere arbejdsglæde.
Jeg tilbyder foruden mine individuelle forløb, også teamdage og workshops, hvor vi kommer mere ind på konkrete tiltag som øger sundheden og ens mentale performance til hverdag og på job.

På teamdage og workshops er der højt fokus på at skabe optimisme og motivation, og jeg lærer jer simple værktøjer til en sund intern kommunikation, der vil styrke præstationsniveauet, og kan ses på bundlinjen.

 

forebyg stress med

SPARRING OG WORKSHOPS

Vi ved alle, at medarbejdere, der oplever at blive set, hørt og inddraget i virksomhedens beslutninger og udviking, præsterer meget bedre, og har en højere arbejdsglæde. Det er der masser forskning, der har bevist.

Vi ved også, at alle kan have perioder i deres liv, hvor det – trods høj arbejdsglæde, kan være svært at performe optimalt. Det kan være helbredsmæssige årsager, private årsager, eller stres.

Jeg tilbyder sparring og tilpassede konsulentbistand samt workshops tilpasset jeres behov og situation.

Den gode forandring

Nye tider. Sparring og workshops i forbindelse med organisationsændringer og nye tiltag i virksomheden.

Work-life-balance

1:1 vejledning for dig som har brug for støtte og konkrete værktøjer til at optimere din hverdag.

Teamudvikling

Øg arbejdsglæden.
Styrk jeres team sammenhold, og få en større forståelse for hinandens styrker og reaktionsmønstre.

Boost din power

Du er klar til nyt gear og vil gerne sikre dig en stærk og sund krop i balance, samt optimal mental præstation. Styrk din selvtillid og handlekraft.

foredrag

KAN MAN UNDGÅ STRESS VED AT TALE PÆNT?

STRESS ELLER TRAVLHED

SUNDHED KOMMER UDEFRA

KEND DINE STYRKER

TAG ANSVAR FOR DIN GLÆDE

INSPIRATION OG MOTIVATION

ENGAGEREDE KOLLEGAER

ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSGLÆDE

INTERNT SPROG OG VÆRDISÆT

KUNDESERVICE & KUNDEGLÆDE

SELVTILLID, HANDLEKRAFT OG LYTTEEVNE

VANEBRYDNING & FORANDRINGSVILLIGHED