Bring jeres Toptalenter i spil

Skab optimal performance ved at udnytte det fulde potentiale af jeres toptalenter, og oplev et fælles sprog med en TT38 Talent test

Kontakt for aftale om møde

Salget er påvirket af måden, I optimerer jeres toptalenter på og har fokus på motivation & udvikling

Hvis du ønsker at sætte skub i salget i din virksomhed, er det ikke altid nok at tale om det og sætte salgsmål op for dine medarbejdere. Der kan også være behov for at kigge på deres iboende talenter, og hvordan disse talenter bliver bragt i spil hos de enkelte medarbejdere – og samlet i teamet.

Ved at gennemgå talent-sammensætningen og have kendskab til talenternes dimensioner, kan du få et billede af, hvordan du skal fastholde motivationen hos dine medarbejdere, hvad der driver dem – og dræner dem.

Du får et stærkt værktøj, der kan anvendes til at skabe fælles sprog, og danne et billede af såvel udviklingspotentialet hos dine medarbejdere, som faldgrupperne og stressfaktorerne.

Kulturen i virksomheden og omgangstonen kan også være med til at øge dine medarbejderes performance – og dermed salget. Med talent testen kan du få svar på, hvordan dine medarbejdere passer ind i kulturen, og hvordan I styrker kommunikationen – internt og eksternt overfor jeres kunder. 

En Gallup undersøgelse viser at en talent baseret tilgang til salg, vil kunne øge kundeengagementet med op til 6,9% og øge salget med op til 19,3 %. 

Kultur

Når I arbejder effektivt med bevidsheden om kulturen i din virksomhed, opnår I større engagement og loyalitet fra medarbejdere og kunder.

Employer Branding

En stærk Employer Branding strategi bør indgå i arbejdet med at skabe et stærkt brand, og tiltrække samt fastholde kvalificerede talenter.

Samarbejde

Udvikling af en organisation er ikke muligt uden samtidig at udvikle ledere og medarbejdere, og deres evne til at samarbejde.

Optimering & Udvikling

Jeg hjælper ledere og indehavere med at nå deres mål hurtigere, ved anvendelse af talent baseret rekruttering, salgstræning, ledelsessparring, og medarbejderudvikling, der styrker teamets salgsperformance, samarbejde og trivsel.

Jeg tilbyder rådgivning, 1:1 forløb, foredrag og workshops.

Jeg optimerer kundeoplevelsen ved at træne medarbejdere og ledere i at styrke deres personlige kommunikation med udgangspunkt i deres talent sammensætning, og hjælper med at optimere kvaliteten i arbejdet ved at skabe klarhed omkring, hvad der skal til for at være mere effektiv. 

Kort sagt, så hjælper jeg dig med at holde på dine medarbejdere og skabe et klart udtryk af virksomhedens profil og vision overfor kunderne.

 

%

oplever ikke en god plan ved opstart

%

forlader virksomheden indenfor det første år

%

af alle opsigelser sker indenfor de første 2 mdr.

%

forbedret retention rate med god onboarding

Medarbejderrejsen

Medarbejderrejsen er i forbindelse med employer branding, den oplevelse som medarbejderen skal igennem. Det er alle step fra ansættelse til ophør af ansættelse, eller reboarding, hvor medarbejderen flytter til en anden stilling internt.

En god Employer Branding strategi tager alle steps med, og indeholder klare anvisninger og mål  for, hvordan medarbejderen bliver motiveret, udviklet og en del af kulturen i virksomheden.

Send en besked